Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden

Jun 9, 2020

I IVA-podden träffar vi Johan Kuylenstierna, vice ordförande i klimatpolitiska rådet och adjungerad professor på Stockholms universitet, och samtalar bland annat om hur coronakrisen påverkar arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Hur stora är de långsiktiga effekterna när vi nu ser minskade...


May 14, 2020

I IVA-podden 10 träffar vi KTH-professorn Sophia Hober som berättar hur hon tillsammans med forskarkollegor på Albanova i Stockholm lyckades ta fram ett nytt corona-test på bara en månad. Ett test som redan i de första proven visast sig ha hög träffsäkerhet när det gäller att hitta antikroppar, som avslöjar...


Apr 29, 2020

I IVA-podden 9 träffar vi Elin Larsson, tidigare hållbarhetschef på Filippa K och idag programchef för RE:Source på forskningsinstitutet Rise, för ett samtal om återvinning och återanvändning av kläder och andra textilier. Varför hamnar tre av fyra klädesplagg på soptippen eller eldas upp när de tjänat...


Dec 12, 2019

I IVA-podden avsnitt 8 träffar vi Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet och samtalar om hur klimatförändringar påverkar vår vattenförsörjning och om vi kan lita på att det finns rent vatten imorgon också? Vi får lära oss om hur bra det är med...


Nov 18, 2019

I IVA-podden avsnitt 7 träffar vi Lina Bertling Tjernberg professor i elkraftnät vid KTH och samtalar om hur de svenska näten ska klara ett växande behov av el. 2045 ska Sverige vara fossilfritt, både personbilar och lastbilar ska var eldrivna, industrin ställer om och även hushållen efterfrågar mer...