Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden


Oct 24, 2018

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, berättar i det här avsnittet av IVA-podden om hur du skapar ett säkert lösenord, vilket lösenord som är viktigast att hålla reda på och varför många ändå inte gör som hon säger. Det hon kallar lösenordsparadoxen. Hon varnar för att säkerhetsriskerna kommer att öka i takt med att allt fler prylar kopplas upp till nätet. Du får också veta varför hon regelbundet åker till Washington och övervakar en nyckelceremoni som gör att det går att lita på att en domän inte är kapad. Och så berättar Anne-Marie Eklund Löwinder varför hon just nu syns på Arlas mjölkpaket.