Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden

Dec 12, 2019

I IVA-podden avsnitt 8 träffar vi Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet och samtalar om hur klimatförändringar påverkar vår vattenförsörjning och om vi kan lita på att det finns rent vatten imorgon också? Vi får lära oss om hur bra det är med...