Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden

Nov 18, 2019

I IVA-podden avsnitt 7 träffar vi Lina Bertling Tjernberg professor i elkraftnät vid KTH och samtalar om hur de svenska näten ska klara ett växande behov av el. 2045 ska Sverige vara fossilfritt, både personbilar och lastbilar ska var eldrivna, industrin ställer om och även hushållen efterfrågar mer...