Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden

Oct 22, 2019

I IVA-podden avsnitt 6 träffar vi historikern och författaren Gunnar Wetterberg för ett samtal om hur akademien föddes för hundra år sedan, den 24 oktober 1919. Wetterberg är författare till årets minnesskrift som handlar om IVA:s grundare Axel F. Enström, tillika akademiens förste vd. Men varför...