Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden

Dec 12, 2019

I IVA-podden avsnitt 8 träffar vi Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet och samtalar om hur klimatförändringar påverkar vår vattenförsörjning och om vi kan lita på att det finns rent vatten imorgon också? Vi får lära oss om hur bra det är med...


Nov 18, 2019

I IVA-podden avsnitt 7 träffar vi Lina Bertling Tjernberg professor i elkraftnät vid KTH och samtalar om hur de svenska näten ska klara ett växande behov av el. 2045 ska Sverige vara fossilfritt, både personbilar och lastbilar ska var eldrivna, industrin ställer om och även hushållen efterfrågar mer...


Oct 22, 2019

I IVA-podden avsnitt 6 träffar vi historikern och författaren Gunnar Wetterberg för ett samtal om hur akademien föddes för hundra år sedan, den 24 oktober 1919. Wetterberg är författare till årets minnesskrift som handlar om IVA:s grundare Axel F. Enström, tillika akademiens förste vd. Men varför...