Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden

Oct 24, 2018

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, berättar i det här avsnittet av IVA-podden om hur du skapar ett säkert lösenord, vilket lösenord som är viktigast att hålla reda på och varför många ändå inte gör som hon säger. Det hon kallar lösenordsparadoxen. Hon varnar för att...


Oct 12, 2018

Martin Pei, CTO på SSAB, berättar i det här avsnittet av IVA-podden hur konsortiet Hybrit ska ta ett tekniskt jättekliv och minska Sveriges totala utsläpp av koldioxid med tio procent. Svenskt stål ska tillverkas helt fossilfritt med vätgas, i stället för med kol. En metod som använts i årtusenden i all...