Preview Mode Links will not work in preview mode

IVA-Podden


Oct 12, 2018

Martin Pei, CTO på SSAB, berättar i det här avsnittet av IVA-podden hur konsortiet Hybrit ska ta ett tekniskt jättekliv och minska Sveriges totala utsläpp av koldioxid med tio procent. Svenskt stål ska tillverkas helt fossilfritt med vätgas, i stället för med kol. En metod som använts i årtusenden i all världens masugnar. Den första utmaningen är att få Hybrit-tekniken att fungera i labb och sedan skala upp den industriellt. Sedan väntar nästa stora utmaning: att klara elförsörjningen till en anläggning i full skala. Hybrit är stålindustrins egen månlandning. En kapplöpning mot tiden för att minska utsläpp och rädda klimatet.